Beschrijving

“Light Pull Clutch”  Tot 30% lichter te bedienen koppeling.

“Light Pull Clutch”  30% less clutchlever effort.

All BigTwin ’87-’99    (excl FXR & TC)   XL ’86-’90 4spd