Beschrijving

Carter ontluchting klep. 1 richting klep voor minder druk pulsaties in het carter. Geeft diverse voordelen, wo meer vermogen, soepeler draaien, minder zweten van pakkingen etc.

One way crankcase breather valve. Keeps pressure in crankcase under control. Has several advantages as more power, smoother running , less leaking gaskets etc.

Voor alle H-D’s met ontluchting op het carter.

All H-D with crackcase mounted breather.